Inloggning till Canvas som / Login to Canvas as:

Lärare/Personal
Teacher/Staff

Lärare/Personal (utan @ehs.se)
Teacher/Staff (no @ehs account)

Student (eduid)

Alla personer med svenskt personnummer och folkbokföringsadress behöver skaffa eduid för att logga in på kurshemsidorna.

All students with a Swedish social security number and a Swedish residence address need to have an eduid account to access the course pages in Canvas.

Skaffa eduid / Sign up for eduid

Student (no eduid)

För att kunna logga in som "Student (no eduid)" behöver du få ett konto tilldelat av kursadministrator@ehs.se. Detta tilldelas endast personer utan svenskt personnummer och svensk folkbokföringsadress.

To login as "Student (no eduid)" you need to contact kursadministrator@ehs.se for account creation. This applies to foreign students and people without a Swedish social security number and a Swedish residence address.

Student (Sankt Ignatios Folkhögskola)